Yaşar Hukuk Dergisi

Yaşar Hukuk Dergisi (Yasar Law Review) – Online ISSN 2667-6621), Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından çıkarılan, hukuk alanında ulusal ve uluslararası düzeydeki özgün bilimsel çalışmaları bilim insanlarına ve hukuk uygulamacılarına duyurmayı amaçlayan hakemli ve bilimsel bir dergidir. Yaşar Hukuk Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanmaktadır. Ocak 2024'te yayımlanacak olan Cilt 6, Sayı 1 için makalelerinizi hu[email protected] adresinden yayın kuruluna iletebilirsiniz.