Yaşar Hukuk Dergisi

Yaşar Hukuk Dergisi (Yasar Law Review) –ISSN …..), Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından çıkarılacak, hukuk alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan özgün bilimsel çalışmaları bilim insanlarına ve hukuk uygulamacılarına duyurmayı amaçlayan bilimsel hakemli bir dergidir.